Sæbøvik Hamn

Sæbøvik Hamn er stolte av og kunne presentera ei heilt ny brygge på Sæbøvik. Me tilbyr nå 50 nye faste båtplassar og me kan nå også tilby rundt 40 gjesteplassar for tilreisande og korttidsbesøkande. Alle båtplassane er utstyrt med utrigger og fortøyningsbom og kan tilpassast kvar 1/2 meter bredde etter behov.

Dersom du ønsker fast båtplass eller har behov for ein gjesteplass vennligst klikk her for kontaktskjema, du kan også kontakte oss på telefon.

Brygga er utstyr med

Betongbrygger tilkomst 66m x 4m
Betongbrygger «midtpir» 72m x 2,4m
Bølgedemparar 140m x 4m + 20m x 3m
Utriggar & Fortnøyningsbommar
Straumsøyler m/ målarar
Vatn
Gatelys
Redningsstigar
Livbøyepostar
Brannslukkingsapparat