Opplev Halsnøy

På Halsnøy finn man turistattraksjonar som Halsnøy Kloster, Sæbøvikfestivalen, Klokkesteinen og Radiohola. Det er svært populært med fiske og hytteleige om sommaren, med mange besøkande frå Vest-Europa.

Lengre ned finn du ei oversikt over kva ein kan oppleve på Halsnøy.

Sæbøvikfestivalen

Ein sommarfest for heile familien kor det er servering av reker, krabbe, fisk og mykje meir. Det vert taffelmusikk, dans og allsong i teltet og stor aktivitetspark. Me lovar sitteplasser til alle. Dette er ein fest som er kjent for å vera kjekk og sosial for både vaksne og born. Denne festivalen startar allereie med blått vorspiel Onsdag 19.Juli. Denne festivalen er den største sammenkomsten på Halsnøy og visst ein planlegger tur til Halsnøy så er dette den beste tida og reise på.

Tur på Halsnøy

Dersom ein ønskjer seg ein fjelltur eller berre ein fin tur ut i naturen så har Halsnøy mykje og tilby. På Halsnøy har enn ein rekke steder og besøke som: Svartaberget, tofteåsen, landåsen, ravnakulten, jamburfjell, sydnessåta, håfjell og tjobergshaugen. Ein kan også besøka flotte vatn som landavatnet, gravdalsvatnet, fjellandsvatnet, kjekavatnet og fatlandsvatnet.

Turist Linkar

Landåsen
Tofteåsen
Trollåsen
Sydnessåta
Ramnakulten
Jamburfjell
Svartaberg
Tjoberghaugen
Håfjellet
Borgundnuten

Halsnøy Kloster

Halsnøy Kloster er ett av Norges første kloster. Det er eit augustinerkloster, og ble bygd av Erling Skakke ein gang på 1100-talet. Her var det på den tida både sjukehus, kyrkje, overnatting, fiske- og jordbrukshandel, og diverse andre arbeidsplassar. Det var augustinermunkar og -nonner som tok seg av sjuke sjømenn, soldatar, bønder og andre sjuke mennesker. Den dag i dag er Halsnøy Kloster ein turistattraksjon, der folk frå heile Norge besøker klosteret kvart år. Like ved klosteret ligg Sunnhordland folkehøgskule. Stein fra klosteret kan man finna igjen blant anna på Stord. I klosterhagen kan man framleis finna spor etter urter og andre plantar som blei brukt blant anna til medisin i klosteret.

Andre attraksjonar

Andre attraksjonar ein kan besøke på Halsnøy er plasser som: «Klokkesteinen» og «Radiohola».
Radiohòla er ein naturleg gøymestad som den norske motstandrørsla brukte under 2. verdenskrig. Staden tente som gøymestad for ein radio som vart bruk til å ta imot nyheter frå England, i ei tid når det var forbudt å ha radio. Viss det vart funne ulovlege radioar hos folk vart dei hardt straffa. Staden er i dag eit fint minne om aktiviteten som fann stad her under krigen.